I. Hrdý Zvolen

Moderné otvorené mesto s bohatou históriou, kultúrou a aktivitami.

Predstavujeme hrdý Zvolen

Mesto po ekonomickej stránke nemusí stáť primárne na veľkých fabrikách a veľkých zamestnávateľoch. Stabilita sa tvorí aj pomocou podpory strednej vrstvy – malého a stredného podnikania. Ako ale na to?

Veľmi jednoducho – stačí sa inšpirovať veľkými, ale aj malými mestami, ktoré využili potenciál a poklady, ktoré pre nich zanechali minulé generácie.

Zdedili sme mesto s bohatou históriou. Využime to!

7 okruhov pre hrdý Zvolen

1. Verejné služby

Mesto Zvolen má kapitál a môže poskytovať množstvo verejných služieb.

2. Komunikačné oddelenie

Ľudia často hovoria, že nevedia čo sa v meste a „na meste“ deje. Radi by sme to zmenili.

3. Investičné centrum

Rozvoj mesta je predovšetkým v rukách podnikateľov. Samotné mesto Zvolen je jeden veľký podnik, ktorého akcionárom sme my – Zvolenčania.

4. Turistická infraštruktúra

Mesto Zvolen má množstvo krás, ktoré vie ponúknuť. Bola by škoda sa o ne nepodeliť. V prvom rade ich však treba zviditeľniť.

  • Kráľovská história zámku
  • Pustý hrad država prvých drakov
  • Ľudovít Štúr a jeho tradícia
  • Mesto lesov a lesníkov 
  • Povestné poľovnícke revíre
  • Množstvo liečivých vodných zdrojov
  • Križovatka ciest
  • Mesto železníc

5. Kultúra v meste

Veríme, že mesto Zvolen môže byť mestom kultúry.

6. Šport a regenerácia

Pohybom a športom k aktívnejšiemu a zdravšiemu životnému štýlu Zvolenčanom.

7. Inovačné oddelenie

Mesto Zvolen má ideálnu polohu a teda aj možnosti k vybudovaniu mnohých inovatívnych projektov ako sú napr. mestské potravinové energetické farmy.

Ďalšie piliere

II. Zelený Zvolen

Mesto inovácii, rozvoja, lesov a lásky k našej krásnej prírode.

III. Náš Zvolen

Komunitné mesto s vysokou mierou participácie obyvateľov.