II. Zelený Zvolen

Mesto inovácii, rozvoja, lesov a lásky k našej krásnej prírode.

Predstavujeme zelený Zvolen

Mesto obklopené hustými lesmi s bohatou faunou a flórou boli svojou rozmanitosťou povestnými už za čias kráľov a cisárov svetového významu. Svojou krásou očarili aj národných buditeľov.

7 okruhov pre zelený Zvolen

1. Voda je život

Okolie Zvolena je bohaté na náleziská vody a preto si mnoho ľudí neuvedomuje vzácnosť a unikátnosť týchto zdrojov. Posledné roky nás učia, že voda nie je samozrejmosť. Chráňme si naše prírodné dedičstvo. Voda je predsa život.

2. Alternatívna doprava

Hybridné a elektrické automobily, bicykle a kolobežky sú stále dostupnejšie. Bohužiaľ infraštruktúra a celková pripravenosť mesta Zvolen pre tieto alternatívne riešenia dopravy zaostáva.

3. Obnoviteľné zdroje

Investovanie do obnoviteľných zdrojov je základná premisa a vízia budúcnosti pre všetky moderné mestá.

4. Mesto lesov

Mesto obklopené lesmi a so sídlom jednej z najväčších európskych univerzít so zameraním na enviromentalizmus a lesné hospodárstvo. Zvolen je mesto lesov!

5. Akademické projekty

Technická univerzita je ideálny partner a predovšetkým inkubátor tých najlepších nápadov a projektov.

6. Enviroriešenia v praxi

Veríme, že Zvolen je najlepšie miesto s priestorom na praktické ukážky enviromentálnych riešení v praxi.

7. Zver a zvieratká

Lesná zver a naši domáci miláčikovia potrebujú našu lásku a priestor k svojmu prežitiu. Kontaktná zoo, verejné cvičiská a venčoviská by v modernom meste nemali chýbať.

Ďalšie piliere

I. Hrdý Zvolen

Moderné otvorené mesto s bohatou históriou, kultúrou a aktivitami.

III. Náš Zvolen

Komunitné mesto s vysokou mierou participácie obyvateľov.